Маринос Куцомихалис
Маринос Куцомихалис

Маринос Куцомихалис е медиен артист, учен и творчески технолог.

Роден в Атина през 1981 г., през годините Маринос живее и работи по целия свят. Интересите му обхващат материализма, постхуманизма, разпределеното познание, компютърната естетика и процесите на сътрудничеството (DIWO), като работата му се фокусира върху темите за самозаличаването и съществуването в надличностно измерение. На международната сцена Маринос представя работата във водещи музеи и авторитетни биеналета, индустриални пространства, църкви, алтернативни пространства. Маринос се занимава с изследователски и художествени проекти, води семинари и преподава във висши училища, институти и проектни пространства.

Back