Дигитални изкуства (МА)
Дигитални изкуства (МА)

Дигитални изкуства (МА) към НХА
В таз годишното издание на фестивала, в рамките на видео-програмата се представят подбрани студентски работи на студенти от магистърската програма: 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

Зорница Маркова е бакалавър по културология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и  понастоящем завършва магистратурата си в "Дигитални изкуства" към Националната Художествена Академия, София, превеждайки теоретичните си знания в художествена практика. 

------------------------------------------------------------------- 

Лора Желязкова е визуален артист, който експериментира със смесването на аналоговото и дигиталното, за да създава пространствено-ориентирани проекти. Завършва бакалавър по фотография и се самообучава в областта на видеото докато все по-силният й интерес към динамиката на времето, светлината, нейната проекция и отражение, технологиите и тяхното приложение в областта на изкуствата не я насочва към визуализацията на музика, създаването на интерактивни инсталации и работата с нови медии, и технологии. В момента тя продължава активно своето обучение с магистратурата Дигитални изкуства в НХА, София, България. 

Back