!Медийна група "Битник"
!Медийна група "Битник"
!Медийна група "Битник" са художниците Кармен Вайскопф и Домагой Смолио.
Техни съучастници са лондонския филмов режисьор и изследовател Аднан Хаджи и репортерът Даниел Рисер.
Работите на групата се представят по целия свят – на лекции, панелни дискусии и различни събития, и са получавали награди, вкл. Швейцарската награда за изкуство, Наградата "Мигрос" за нови медии, Златния куб на докфеста в Касел и почетно споменаване в рамките на Наградата "Арс Електроника".

Back