Контакти

DA Fest
Международeн фестивал за дигитални изкуства

Национална художествена академия
ул. Шипка 1
София 1000

da_fest@nha.bg

 

Контакт към екипа:

Галина Димитрова-Димова, организатор и съ-куратор:  da_fest@nha.bg

Венелин Шурелов, технически организатор и съ-куратор: subprodukt@gmail.com

Диди Спасова, Експерт връзки с обществеността: d.spasova@nha.bg 


Топология на звуковото тяло: дует за тяло и скенер
ТОПОЛОГИЯ НА ЗВУКОВОТО ТЯЛО: ДУЕТ ЗА ТЯЛО И СКЕНЕР
Аудиовизуална пърформанс-инсталация
от Антони Райжеков със специалното участие на Федерика...
more