Сенки и отражения
Сенки и отражения

Сенки и отражения
от Ягама 

Прожекция на видео арт и експериментални филми,
Ателие 7 , НХА
19.09. - 19:00 - 21:00
20.09., 21.09. - 11:00 – 18:30 
22.09., 23.09. - 11:00 – 18:00 

 

Докато изтичаме през живота и животът изтича през нас, ние сме само сенки и отражения на постоянно променящите се възприятия. Всеки анимационен кадър е неуловимо статичен,  аналогично на парадокса на флуидното ни време, състоящо се от отделни, но вечно изплъзващи се моменти. "Сенки и отражения" е вдъхновен от класическа техника за специални ефекти и от въпросите, на които само красотата може да отговори. 

Back