Забрана
Забрана
Забрана е проект, при който, посредством "интелигентна" микротелефонна гранитура, поставена на главата на човек, има възможност да записва енцефалографски сигнали, да създава алгоритмичен звуков синтез и прилага машинно обучение. Устройството следи неврофизичната дейност на мозъка, като по време на процедурата се създават специфичните звуковете, за които се счита, че в най-голяма степен нарушават концентрацията, като пречат на прякото свързване на човека с машината и нарушават мозъчния ритъм.
 
С помощта на тази процедура се създава нов вид мета-съзнание, което се проиграва на върха на схемата "машинно обучение—невронни връзки—биотехнологична авто-поезия". На втори план, при възприемането на парадигмата "софтуер със свободен код/хардуер" Забрана дава тласък на практическото участие на аудиторията и общностно задвижвани експерименти. На сайта www.inhibition-eeg.com могат да се намерят схеми, модели и код, готови да отпечатване на триизмерно-печатащи принтери и цифрово управляеми фрези. Пак там зрителите могат да споделят технически материали и да публикуват собвено разработени изображения и видео. В същото време се отправя покана към местните зрители да изработят собствени микротелефонни гранитури в специално създадени за целта работилници, да ги излагат заедно с оригиналния прототип на художника и да вземат участие в пърформанси, технически изложения и спонтанни "музикални ансамбли" in situ. По този начин Забрана се стреми да демистифицира и демократизира технологиите, върху които е изградена, да въведе творческа връзка между художника и зрителите и, в крайна сметка, да стане интердисциплинарно място, където да се изпробват парадигми на зараждащи се синергетични познавателни биотехнологии.

За тазгодишното издание на DA Fest Маринос Куцомихалис представя самостоятелен звуков пърформанс и практически семинар, на зрителите са поканени да построят собствени интерфейси на основата на генерирани ЕЕГ.

Произведението е представено на Ars Electronica и в Onassis Cultural Centre

https://vimeo.com/196871946

http://marinoskoutsomichalis.com/inhibition/

www.inhibition-eeg.com 

 

 

Back